Poszukiwanie wspólnych idei

Wolontariat sportowy jest coraz popularniejszą formą wspierania przez kibiców swoich ulubionych klubów. Pozwala to umocnić związki pomiędzy organizacją sportową, a jej sympatykami oraz zwiększyć ich przywiązanie do barw klubowych, herbu i samego klubu sportowego. Jest to niezwykle istotne we współczesnym świecie, który niosąc ze sobą komercjalizacje sportu, przyniósł równocześnie szereg patologii, obecnych na stadionach. Rasizm, ksenofobia i różne formy werbalnej oraz bezpośredniej agresji zatruwają sportowe idee. Dotyczy to zwłaszcza najpopularniejszych dyscyplin sportowych: piłki nożnej, żużla, koszykówki czy nawet siatkówki i piłki ręcznej.

Sport dysponuje uniwersalnym językiem, który pozwala na przybliżanie się do siebie ludzi z różnych kultur. Idea szlachetnej rywalizacji, zgodnie z ustalonymi zasadami, jest jednym z filarów naszej cywilizacji. Dlatego zapobieganie patologiom, obecnym w ruchu kibicowskim, stało się dla wielu klubów i organizacji priorytetowym zadaniem. Wolontariat jest jedną z najbardziej efektywnych form współpracy. Wspólna praca kibiców na rzecz swojego klubu może stać się zalążkiem dużo bardziej głębokich związków niż jedynie przynależność do grupy, której wyrazem są plemienne barwy i śpiewy. Szacunek do własnej pracy w naturalny sposób wyzwala w ludziach szacunek do idei sportowych.

W ostatnich czasach głośno stało się o kibicach, którzy odśnieżali boiska piłkarskie, sprzątali widownie, czy w inny sposób pomagali biednym klubom w organizacji sportowych widowisk. Dla klubu była to bezcenna danina, a kibice – wolontariusze najczęściej traktowali te działania jako formę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Umiejętność odpowiedniego skanalizowania energii sympatyków klubu dawała większe pożytki niż przewidywali to organizatorzy tych projektów.