Europa i wolontariat sportowy

W czasie odbywających się na naszych stadionach piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 wielu młodych Polaków miało szansę poznać praktyczne oblicze wolontariatu sportowego. Dzięki pracy wolontariuszy duża część kibiców, którzy przyjechali śledzić przebieg sportowej rywalizacji, miała zapewnioną pomoc i wsparcie. Wolontariat sportowy jest niezwykłą szansą na przeżycie niezapomnianych chwil, związanych z konkretnymi wydarzeniami sportowymi. Niezależnie od rangi imprezy, ochotnicy mogą aktywnie i twórczo spędzić czas, poznać nowych ludzi oraz jednocześnie być świadkami zmagań sportowców.

Wolontariat sportowy przejawia się nie tylko bezpłatnym wsparciem organizatorów największych imprez sportowych. Wielu ochotników pracuje nieodpłatnie na rzecz klubów sportowych. Ich zaangażowanie może przejawiać się wsparciem organizacyjnym, pracą w charakterze stewardów na stadionach lub też pracą instruktorsko – trenerską z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy organizowane imprezy sportowe zyskują zupełnie nowy, uniwersalny charakter.

Do wspierania inicjatyw w zakresie wolontariatu sportowego przyczynia się również Unia Europejska. Edukacyjne i społeczne formy tego rodzaju działalności zostały opisane w rozdziale trzecim Traktatu lizbońskiego. Waga sportu w promowaniu właściwych postaw społecznych, kulturowych i odpowiedniego stylu życia jest ogromna, jednak w polskich warunkach często niedoceniana. Wolontariusze, którym przyszło angażować się w tego typu projekty, mają szansę na aktywny wypoczynek, a w dłuższej perspektywie czasu kształtują się u nich godne szacunku wartości.