Bądź sobą dla kogoś

Wolontariat jest jedną z najszlachetniejszych form pracy na rzecz innych ludzi. Dzięki tej formie aktywności osoby, które chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania mają na to szansę. Wolontariusze pracują bez wynagrodzenia, co nie oznacza wcale, że ich udział w realizowanych projektach jest bezinteresowny. Katalog korzyści potrafi być niezwykle rozległy. Można nie tylko zdobyć doświadczenie, które później przydatne będzie w pracy zawodowej i poznać nowych ludzi, ale również odkrywać samego siebie.

Ubóstwo jest jedną z plag współczesnego świata. Warto pamiętać, że dotyka również ludzi z naszego kraju, miasta czy ulicy. Odpowiednia pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jest rzeczą godną poświęcenia swojego czasu i energii. Szczególnie, gdy beneficjentami tego wsparcia są osoby bezbronne i słabe, które znajdują się na początku życiowej. Biedne rodziny skupione są przede wszystkim na zapewnieniu swoim dzieciom podstawowej egzystencji. Na takie luksusy jak wakacyjny wypoczynek zazwyczaj nie starcza im sił oraz środków. Tymczasem aktywny wypoczynek i sport są jednymi z najprostszych form budowania osobowości, hartu ducha i chęci walki z przeciwnościami losu.

Od wielu lat liczne organizacje pozarządowe, w oparciu o pracę wolontariuszy, przygotowują projekty skierowane do dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin. Dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu ochotników organizowane są bezpłatne obozy i kolonie, które dla wielu młodych ludzi są często jedyną szansą na możliwość letniego lub zimowego wyjazdu. Aktywny wypoczynek pozwala im na poznanie nowego, często nieznanego świata oraz poszerzenie horyzontów. Sport uczy zdrowej rywalizacji i daje wiarę we własne możliwości. Dzięki takim wyjazdom kształtują się charaktery zarówno podopiecznych, jak też ich opiekunów.