Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

Europa i wolontariat sportowy

W czasie odbywających się na naszych stadionach piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 wielu młodych Polaków miało szansę poznać praktyczne oblicze wolontariatu sportowego. Dzięki pracy wolontariuszy duża część kibiców, którzy przyjechali śledzić przebieg sportowej rywalizacji, miała zapewnioną pomoc i wsparcie. Wolontariat sportowy jest niezwykłą szansą na przeżycie niezapomnianych chwil, związanych z konkretnymi wydarzeniami sportowymi. Niezależnie od rangi imprezy, ochotnicy mogą aktywnie i twórczo spędzić czas, poznać nowych ludzi oraz jednocześnie być świadkami zmagań sportowców.

Wolontariat sportowy przejawia się nie tylko bezpłatnym wsparciem organizatorów największych imprez sportowych. Wielu ochotników pracuje nieodpłatnie na rzecz klubów sportowych. Ich zaangażowanie może przejawiać się wsparciem organizacyjnym, pracą w charakterze stewardów na stadionach lub też pracą instruktorsko – trenerską z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy organizowane imprezy sportowe zyskują zupełnie nowy, uniwersalny charakter.

Do wspierania inicjatyw w zakresie wolontariatu sportowego przyczynia się również Unia Europejska. Edukacyjne i społeczne formy tego rodzaju działalności zostały opisane w rozdziale trzecim Traktatu lizbońskiego. Waga sportu w promowaniu właściwych postaw społecznych, kulturowych i odpowiedniego stylu życia jest ogromna, jednak w polskich warunkach często niedoceniana. Wolontariusze, którym przyszło angażować się w tego typu projekty, mają szansę na aktywny wypoczynek, a w dłuższej perspektywie czasu kształtują się u nich godne szacunku wartości.

Bądź sobą dla kogoś

Wolontariat jest jedną z najszlachetniejszych form pracy na rzecz innych ludzi. Dzięki tej formie aktywności osoby, które chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania mają na to szansę. Wolontariusze pracują bez wynagrodzenia, co nie oznacza wcale, że ich udział w realizowanych projektach jest bezinteresowny. Katalog korzyści potrafi być niezwykle rozległy. Można nie tylko zdobyć doświadczenie, które później przydatne będzie w pracy zawodowej i poznać nowych ludzi, ale również odkrywać samego siebie.

Ubóstwo jest jedną z plag współczesnego świata. Warto pamiętać, że dotyka również ludzi z naszego kraju, miasta czy ulicy. Odpowiednia pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jest rzeczą godną poświęcenia swojego czasu i energii. Szczególnie, gdy beneficjentami tego wsparcia są osoby bezbronne i słabe, które znajdują się na początku życiowej. Biedne rodziny skupione są przede wszystkim na zapewnieniu swoim dzieciom podstawowej egzystencji. Na takie luksusy jak wakacyjny wypoczynek zazwyczaj nie starcza im sił oraz środków. Tymczasem aktywny wypoczynek i sport są jednymi z najprostszych form budowania osobowości, hartu ducha i chęci walki z przeciwnościami losu.

Od wielu lat liczne organizacje pozarządowe, w oparciu o pracę wolontariuszy, przygotowują projekty skierowane do dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin. Dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu ochotników organizowane są bezpłatne obozy i kolonie, które dla wielu młodych ludzi są często jedyną szansą na możliwość letniego lub zimowego wyjazdu. Aktywny wypoczynek pozwala im na poznanie nowego, często nieznanego świata oraz poszerzenie horyzontów. Sport uczy zdrowej rywalizacji i daje wiarę we własne możliwości. Dzięki takim wyjazdom kształtują się charaktery zarówno podopiecznych, jak też ich opiekunów.